24 Aralık 2009 Perşembe

Su yerine rüzgar ve güneş

TEMA Vakfı, nehir tipi hidroelektrik santrallerle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlara yer verildi:

Ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması ve bu konuda dışa bağımlılığın azaltılması acil ve çözülmesi gereken bir sorundur. Ancak, doğayı gözetmeden sadece en kısa sürede enerji üretmeyi hedefleyen girişimler sorunu çözmeyeceği gibi daha da büyüklerinin peşi sıra gelmesine neden olacaktır. Nehir tipi santraller inşa ederek hidroelektrik enerji üretimi ile ilgili son dönemde artan girişimler tam da bu nedenle endişe vericidir.

Hidroelektrik Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi’nde 2023 yılına kadar hidroelektrik potansiyelimizin tamamının elektrik enerjisi üretiminde kullanılmasının sağlanacağı belirtilmektedir. Devlet politikasının Hidrolelektrik Santralleri (HES) destekleyici yönde olması; eğilimlerin artmasına neden olmuştur. Kamu ve özel sektör tarafından Türkiye genelinde yapılması planlanan 2.000’e yakın nehir tipi HES Projesi bulunmaktadır. Projelerin toplam kurulu gücü 25.000MW, yıllık ortalama üretimi 125.000GWh’dir. Öngörülen bu üretim değeri, ülkemizin 2008 yılında tükettiği elektrik enerji miktarının % 60’ına karşılık gelmektedir. Başlangıçta çok büyük görünen bu pay, sözkonusu projelerin tamamlanması öngörülen 2023 yılı elektrik talebinin sadece % 5’ini karşılayabilecektir.

Read more...

20 Aralık 2009 Pazar

fx15 lida yılan yağı karınca yumurtası xacc üzerinden günler geçti


fx15 lida yılan yağı karınca yumurtası xacc yarışmasının üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen blogumla ne yapacağıma karar veremedim hala :( Güncelleyemediğim blogum için üzülüyorum. Çünkü yarışma sırasında büyük zorluklarla içerik girmiştim. Günlerce uğraşmıştım. Zayıflama konulu bir projede kullanmayı düşüyorum. İşlerden fırsat bulduğumda beni burada bulabilirsiniz.

Read more...

  © teknoloji ve bilgi blogu

Yukarı